Valostore
Pohjoismaiden #1 Suurin Valokauppa

Tilaukset: 075 328 5820 (09-16)

Myymälä auki: Ma-Pe 9-20, La 10-16

Työmaavalaistus

Työmaan valaistuksessa tulee ottaa huomioon sekä siitä säädetyt lait ja asetukset että suositukset erilaisten tilojen valaisuvoimakkuuksista. Ulkoalueen yleisvalaistukseen tarvitaan hyvin erilainen valaistus, kuin sisätiloissa sijaitsevan työpisteen valaisussa, varsinkin jos työpisteella suoritetaan suurta tarkkuutta vaativia työtehtäviä. Riittämätön työmaavalaistus on pahimmillaan turvallisuusriski, sillä mahdollisia vaaratilanteita tai vaaran paikkoja voi jäädä havaitsematta. Lisäksi huono työmaavalaistus heikentää työn laatua, sillä heikolla valaistuksella mahdollisia virheitä ei välttämättä havaita. Se vaikuttaa myös työntekijän vireystilaan ja vähentää työn tehoa.

Syitä panostaa hyvään, nykyaikaiseen työmaavalaistukseen

 • Työturvallisuus
 • Työntekijöiden vireystaso ja työssä jaksaminen
 • Työvälineet ja -turvallisuus kohdillaan - kohottaa työnantajamielikuvaa
 • Energiatehokkuus (led)
 • Suora vaikutus työn laatuun ja tehokkuuteen

Laissa työmaavalaisusta määrätään, että työpaikalla tulee olla sopiva ja riittävä valaistus. Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) (26 § Valaistus) tarkentaa vaatimuksia hieman. Sen mukaan työmaalla ja erityisesti kulkuteillä tulee olla riittävä ja sopiva yleis- ja paikallisvalaistus. Suuria valaistuseroja ja häikäisyä on vältettävä, eivätkä valaisimet saa aiheuttaa vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle. Lisäksi kohteissa, joissa työntekijät ovat yleisvalaistuksen joutuessa epäkuntoon erityisen alttiina vaaralle, on huolehdittava riittävästä varavalaistuksesta.

- Valostoren työvalovalikoimaan pääsee tästä -

Sisätilojen valaistus

Sisätilojen valaistusta valittaessa mietittävänä on käytännössä kolmenlaisten alueiden valaisu: yleisvalaistus sekä kulkuteiden ja työpisteiden valaisu. Yleisvalaistuksen tulisi sisätiloissa olla hieman suurempi kuin ulkona, n. 50 luxia, mutta tarkkuuden ja vaativuuden mukaan valaistuksen voimakkuuskin nousee ja esimerkiksi erillistä lisävalaistusta vaativiin töihin suositellaan jo n. 100 luxin kirkkautta. (1 lux = 1 lm / 1 m2).

Yleisvalaistus

Sisätiloissa sisäkaton korkeus rajaa sopivimman valaisimen valintaa. Siinä missä ulkona tehokkailla valonheittimillä saadaan hoidettua riittävä yleis- ja työvalaistus, kun valo saadaan suunnattua korkealta, ei varsinkaan matalissa (esim. normaali huonekorkeus) sisätiloissa yksittäisten heittimien valo kerkeä leviämään kunnolla. Siksipä nykyään käytetäänkin led-nauhaa yhä enenevissä määrin kulkureittien valaisemisen lisäksi sisätilojen yleis- ja työvalaistuksen luomiseen. Nauha voidaan asettaa yksinkertaisimmillaan lattiatasoon, mutta paras valaisu saavutetaan, kun se ripustetaan kattoon, jolloin valo ei häikäise ja leveää tasaisesti koko tilaan. Nauhat löydät täältä: 230V Led-nauhat. Korkeammissa rakennuksissa, esim. erilaisissa varasto- ja hallitiloissa myös sisävalaistus voidaan toki hoitaa edelleen nk. valonheittimillä, tai erityisesti tällaisten tilojen valaisuun tarkoitetuilla, kirkkailla ja laajakeilaisilla yleisvalaisimilla, jotka soveltuvat myös valmiiden varastotilojen ja muiden korkeiden tilojen valoiksi: AGGE Ufo.

Kulkureitit

Kulkureiteille tulee taata riittävä valaistus turvallista kulkemista varten. Erityistä huomiota tulee kiinnittää vaarallisiin kohteisiin, ja esim. portaikoissa valoa tulee olla riittävästi. Ahtaiden tilojen, kuten portaikot ja hissikuilut valaistus yksittäisillä valaisimilla voi olla hankalaa, mutta näissäkin suoraan verkkovirtaan kytkettävä led-nauha toimii erinomaisesti.

Työpisteet

Kuten ulkona, myös sisällä varsinkin suurta tarkkuutta vaativissa työtehtävissä valaistuksen tulee olla huomattavasti suurempi kuin yleisvalaistukseen vaadittava määrä (sopiva voimakkuus n. 200-500 lux). Esim. erilaiset maalaustyöt ja muut tarkat työtehtävät, sähkö- ja datakytkennät sekä hitsaus ja sirkkelöinti (ja muut vaaralliset työt) vaativat paljon valoa. Yleensä varsinkin kiinteiden työpisteiden (esim. sirkkeliaseman) valaistus on helpoin hoitaa laajakeilaisella valonheittimellä. Työpisteelle riittää esim. 20W-malli. Mikäli työpiste ei ole kiinteä, vaan esim. asennuksia tehdään useammassa paikassa ympäri työmaata eikä jokaisen pisteen valaisu kiinteällä valolla ole järkevää tai mahdollista, on liikuteltava, akkukäyttöinen työvalaisin yleensä paras ratkaisu. Valikoimastamme löytyy akkukäyttöisiä työvaloja lähes tarpeeseen kuin tarpeeseen, mutta erityisesti yleisimmilla porakoneiden/sähkötyökalujen akuilla toimiva malli on saavuttanut suuren suosion käytön helppouden, virtalähteen ja valotehonsa ansiosta: Masterlux 840.

 

Ulkotilojen valaistus

Ulkoalueiden valaistavat kohteet ovat käytännössä samat, kuin sisätiloissakin, eli työkäytössä olevalle ulkoalueelle tulee järjestää riittävä yleisvalaistus, kulkutiet tulee valaista selkeästi ja lisäksi, mikäli ulkotiloissa tehdään tarkkuutta vaativia työtehtäviä, tulee näille työpisteille järjestää riittävä työpistekohtainen valaistus. Yleisvalaistukseen suositellaan ulkona vähintään 5 luxin voimakkuutta, ja työvalaistukseksi alueille, joissa työskennellään 50 luxin voimakkuutta. Tarkkuutta vaativissa työtehtävissä minimivaatimus on 200 luxia.

Yleisvalaistus

Yleisvalaistustukseen parhaiten toimii tehokas, laajalla valokeilalla varustettu valonheitin/yleisvalaisin, jolla saadaan yhdelläkin valaisimella valaistua suuria alueita. Valo kannattaa pyrkiä suuntamaan ylhäältä alaspäin häikäisyn ja varjojen välttämiseksi, ja mitä ylemmäksi valaisin saadaan sijoittua, sitä paremmin valo leviää ja sitä vähemmän valaisimia tarvitaan määrällisesti. Mikäli mahdollista, on suurilla työmailla valaisimia hyvä sijoittaa esim. nosturin puomiin (toimii myös nosturin työvalona) tai kerrostalon ylempien kerrosten ulkoseiniin. Suurilla piha-alueilla toimii loistavasti esim. 200 tai 300W AGGE Floodlight-yleisvalaisin: AGGE Floodlight 200W, AGGE Floodlight 300W. Pienemmillä työmailla tai piha-alueilla (esim. omakotitalotyömaat) jo yhdellä tehokkaalla valaisimella saavutetaan monesti riittävä yleisvalaistus, kunhan valokeila saadaan suunnattua valaisemaan koko alue.

Samasta Floodlight-perheestä löytyy myös liiketunnistimella varustetut mallit, joilla on kätevä hoitaa vähemmällä käytöllä olevien alueiden valaisu. Ratkaisu säästää sähköä, sillä valojen ei tarvitse olla jatkuvasti päällä eikä valoja unohdeta sammuttaa työvuoron päätteeksi. Liiketunnistimellisia malleja löytyy jopa 100W tehoisiin asti: Agge Floodlight 100W tai Floodlight 50W.

Kulkutiet

Yleisvalaistuksen lisäksi erityisesti kulkutiet tulee valaista selkeästi. Kulkuteille valaistus voidaan toteuttaa vastaavilla yleisvalaisimilla tai valonheittimillä kuin piha-alueen yleisvalaistuskin, mutta monesti esim. rakennustelineiden alla tai muutoin ahtaissa paikoissa kulkutiet on helpompi valaista työmaille ja ulkokäyttöön tarkoitetulla led-nauhalla. Nauhan etuna on tasainen, kirkas ja varjoton valo sekä hyvin pieniinkin tiloihin mahtuva rakenne. Lisäksi nauha merkitsee kulkutiet selkeästi, ja laadukasta valonauhaa voidaan ketjuttaa jopa 100 m pitkiksi kokonaisuuksiksi. Suoraan verkkovirtaan kytkettävänä nauha on myös erittäin helppo asentaa. Valikoimamme 230V led-nauhat löytyvät täältä: 230V Led-nauhat.

Työpisteet

Varsinkin suurta tarkkuutta vaativissa työtehtävissä valaistuksen tulee olla huomattavasti suurempi kuin yleisvalaistukseen vaadittava määrä. Tällaisia tehtäviä voivat olla esim. sähkökytkennät, leikkuupisteellä tapahtuvat työtehtävät tai viimeistelytyöt. Yleensä varsinkin kiinteiden työpisteiden (esim. sirkkeliaseman) valaistus on helpoin hoitaa vastaavalla valonheittimellä, jolla yleisvalaistuskin hoidetaan. Työpisteelle riittää tosin pienempitehoisetkin vaihtoehdot, esim. 20W-malli. Mikäli työpiste ei ole kiinteä, vaan esim. sähköasennuksia tehdään useammassa paikassa ympäri työmaata, on liikuteltava, akkukäyttöinen työvalaisin yleensä järkevä ratkaisu. Valikoimastamme löytyy akkukäyttöisiä työvaloja lähes tarpeeseen kuin tarpeeseen, mutta erityisesti yleisimmilla porakoneiden/sähkötyökalujen akuilla toimiva malli on saavuttanut suuren suosion käytön helppouden, virtalähteen ja valotehonsa ansiosta: Masterlux 840.

Lisävalaistus / Varavalaistus

Valtioneuvoston asetus määrää, että "kohteissa, joissa työntekijät ovat yleisvalaistuksen joutuessa epäkuntoon erityisen alttiina vaaralle, on huolehdittava riittävästä varavalaistuksesta." Varavalaistus voidaan hoitaa esimerkiksi akkukäyttöisillä työmaavalaisimilla tai nk. akkuvarmennetuilla valoilla, jotka toimivat verkkovirrasta, mutta joita voidaan virran katketessa käyttää myös akulla. Akkukäyttöiset valaisimet löydät täältä: Ladattavat työvalot.

Hyvin yleinen keino paikallisen valaistuksen lisäämiseen esim. suurta tarkkuutta vaativissa tehtävissä on otsavalaisimen käyttäminen kypärään kiinnitettynä. Huomattavaa on, että otsavalaisin ei saa olla ainoa lisävalon lähde tällaisissa tehtävissä, vaan se voi tukea kiinteää valaistusta. Samalla valaisin toimii myös varavalona esim. sähkökatkon sattuessa ja mikäli työmaalla on valaisemattomia alueita, saavutetaan näilläkin alueilla työskenteleville henkilöille kypärävalaisimella henkilökohtainen valaistus. Valikoimamme ehdottomasti suosituin vaihtoehto on Lumoniten Compass-otsavalaisin työkypäräkiinnikkeellä: Lumonite Compass. Kyseisessä valaisimessa paloaika riittää mukavalla lähityöskentelyyn riittävällä valoteholla yli kahdeksaksi tunniksi.

Myös erilaisissa tarkastustehtävissä kypärään kiinnitetty otsavalaisin toimii hyvin, sillä valo seuraa aina katsetta. Toinen vaihtoehto on toki perinteinen taskulamppu, joka kulkee helposti taskussa. Näin valo on aina saatavilla sitä tarvittaessa, ja se täyttää myös varavalaistuksen roolin. Taskulamput löytyvät täältä: Taskulamput.

Lähteet:

 • Valostoren asiantuntijat
 • Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090205
 • Aki Lukkarinen, Työmaavalaistusopas: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/168296/Lukkarinen_Aki_Tyomaavalaistusopas.pdf?sequence

Vaivatonta ostamista

Voit maksaa verkkomaksulla, MobilePayllä, yleisimmillä luottokorteilla tai laskulla. Yrityksille toimitamme myös laskulla. Toimituskulut ovat kirjeellä 2,95 € ja paketeilla alk. 5,49 €. Toimitamme paketteja myös suoraan kotiin ja työpaikalle!

1 - 2 päivän pikatoimitus

Vakituinen henkilökuntamme käsittelee tilauksia koko ajan. Ark. klo 13 mennessä jätetyt tilaukset lähtevät Turun varastoltamme yleensä jo samana päivänä ja vastaanotat tuotteesi 1-2 vrk kuluttua.

100% tyytyväisyystakuu

Tilaa nyt ja tutustu rauhassa kotona tai työpaikalla, aidossa käyttöympäristössä. Voit palauttaa tai vaihtaa ilmaiseksi ilman selittelyjä. Rahat takaisin -tyytyväisyystakuu on voimassa 30 päivää ostoksesta. Turvallista ja huoletonta ostamista parhaimmillaan!

Valostore

SUURIN JA HALVIN VALOKAUPPA POHJOISMAISSA

Valaisimet ja niihin littyvät varusteet kehittyvät jatkuvasti - niin myös tuotevalikoimamme. VALOSTORE-verkkokaupasta löydät aina markkinoiden tehokkaimmat lisävalot, otsalamput, työvalot ja taskulamput ja parhaat varusteet. Valostorella on oma valonmittauslaboratorio ja ilmoitamme valaisimien todelliset valotehot ja muut suorituskykyyn liittyvät arvot. Tervetuloa ostoksille VALOSTORE-verkkokauppaan!

VALOSTORE.FI TARJOAA

 • Valaisinalan parhaat tuotemerkit
 • Joustavan tyytyväisyystakuun
 • Ilmaisen 30 vrk palautusoikeuden
 • Turvalliset maksutavat
 • Nopeat 1 - 2 vrk toimitukset
 • Edulliset toimitukset alk. 2,95 €
 • Ilmaisen toimituksen yli 140€ tilauksiin
 • Huom! "Noutopistetoimitus"

VERKKOKAUPAN TAKANA

Handshake Finland Oy
Y: 2304112-0 alv. rek.
Alasintie 9, 90400 Oulu
Tilaukset 9-16: 075 328 5820

Yhteystiedot

VALOSTORE MYYMÄLÄ

Myymälämme sijaitsee Oulussa. Lähes kaikki verkkokaupan tuotteet ovat esillä ja vapaasti kokeiltavissa. Tervetuloa jutuille sekä valaiseville lamppukaupoille!

Katso lisätietoja

LIITY SISÄPIIRIIN JA HYÖDY!

Saat ilmoituksia merkittävistä uutuuksista, tuotteiden käyttövinkkejä, erikoistarjouksia ym. sähköpostiin parin viikon välein enimmäkseen syyskaudella. Listalta voi erota koska vain.

Korkein luottoluokitus

Kauppalehden Menestyjä 2012-2022

Kaikki tarjoamamme Matkahuollon kuljetukset ovat hiilineutraaleja

Yrityksemme täyttää tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet (Vastuu Group)