Valostore
Pohjoismaiden #1 Suurin Valokauppa

Tilaukset: 075 328 5820 (09-16)

Myymälä auki: Ma-Pe 8-18, La 10-16

OHJE - LISÄVALOJEN ASENNUS AUTOON - KUVA- JA VIDEO-OHJEET

Saamme paljon kysymyksiä: Miten lisävalot asennetaan? Miten lisävalot kytketään? Tästä artikkelista löydät vastaukset näihin kuumiin kysymyksiin. Ohjeessa käydään vaihe vaiheelta läpi lisävalojen asennus ja kytkentä. Lisäksi artikkelin lopussa on vaihe vaiheelta -opetusvideo.

VIDEO: PIKAOPAS LISÄVALOJEN ASENNUKSEEN (Artikkelin lopulla pidennetty versio)


Lisävalojen asennus on helppoa. Jos tiedät miten porakonetta ja yleismittaria käytetään, homman pitäisi onnistua helposti. Normaalissa asennuksessa ei siis ole kyse vaikeasta hommasta!

Kasasimme tähän artikkeliin ohjeistuksen, jonka avulla lisävalot saadaan asennettua ja syttymään yhtä aikaa auton omien pitkien kanssa. Kytkentä ei kuormita alkuperäisten valaisimien sulakkeita eikä johtoja, ja on näin ollen turvallinen ratkaisu.

 1. Telineen kiinnitys
 2. Lisävalon kiinnitys
 3. Lisävalon kytkentä
 4. Plus- ja miinusnavan kytkentä
 5. Herätevirran kytkentä
 6. Johtojen asettelu ja testaaminen
 7. Lisävalon suuntaaminen
 8. Kytkentä xenon- ja led-polttimollisiin autoihin
 9. Kytkentä can-väylään
 10. Täyspitkä asennusvideo

Lisävalot, paneelit, tarvikkeet löytyy => TÄSTÄ!


Tarvittavat osat ja työkalut

Valostore tarjoaa lähes jokaisesta valosta myös täydellisen setin, jossa on mukana valon lisäksi valolle sopiva relejohtosarja, sekä valolle sopiva rekisterikilven taakse tuleva teline. Osat voi toki myös ostaa halutessaan erikseen.

Valot / asennustarvikkeet:

 • Lisävalo/-valot
 • Relejohtosarja
 • Teline
 • Tukiraudat, tarpeelliset painavilla ja/tai korkeilla valoilla.

Työkalut / tarvikkeet:

 • yleismittari (herätejohdon löytämiseen)
 • porakone/ruuvimeisseli (kilven irrotukseen, kilpitelineen kiinnitykseen)
 • pihdit (liitoksiin ja nippusiteiden katkaisuun)
 • jakoavain/lenkkiavain/hylsysarja (lisävalon pulttien sekä johtojen kiinnitykseen)
 • nippusiteitä (johtojen kiinnittämiseen, ylimääräisten johtojen niputtamiseen)
 • ruuveja (kilpitelineen kiinnitykseen)

Lisävalon asentaminen

Kun tarvittavat osat on hankittu, ja työkalut kerätty, voidaan siirtyä itse asennukseen. Ohjeen alussa käydään läpi lisävalon kiinnitys, jonka jälkeen siirrytään johtojen kytkemiseen.


1. Telineen kiinnitys

Irrota rekisterikilpi (ja mahdollinen rekisterikilven kehikko). Puhdista kilven alla oleva maalipinta, ja aseta teline rekisterikilven paikalle. Ruuvaa teline kiinni. Voit myös helpottaa asennusta merkkaamalla esim. tussilla kohdat, joihin ruuvit tulevat kiinni. Poista sitten teline paikoiltaan ja poraa pieni esireikä ruuveille, jotta ne on helpompi ruuvata kiinni. Tämän jälkeen aseta teline takaisin, ja kiinnitä se ruuveilla.

HUOM! Teline on tärkeää kiinnittää mahdollisimman tukevasti, jotta valojen heiluminen saadaan minimoitua. Ruuvit tulee porata ainakin jokaiseen kulmaan, mielellään myös keskelle. Varmista lopuksi, että teline on tukevasti kiinni.

VINKKI! Kiinnitysruuvien päällä mahdollisesti olevat valkoiset "hatut" lähtevät irti näppärästi puukolla tai tasakärkisellä ruuvimeisselillä.


2. Lisävalon kiinnitys

Aseta valaisin telineeseen ja kiinnitä se mukana tulevilla pulteilla. Pultit voi jättää tässä vaiheessa vielä hieman löysälle, sillä valot kannattaa käydä asennuksen jälkeen suuntaamassa esimerkiksi pimeällä tiellä. Samalla kannattaa valaisimen johdolle katsoa jo sopiva reitti, ja ujuttaa se esimerkiksi maskin läpi konehuoneen puolelle.

(Mikäli valo tarvitsee tukirautoja, kiinnitä ne myös tässä vaiheessa. Yleensä valosta löytyy tukiraudalle oma kiinnityspiste, johon tukiraudan toinen pää kiinnitetään. Toinen pää kiinnitetään auton puskuriin tai maskiin sopivaan kohtaan pienellä ruuvilla.)

Lopuksi kiinnitä rekisterikilpi takaisin paikoilleen. Helpoin keino on kiinnittää kilpi suoraan ruuveilla puskuriin, jolloin telineelle saadaan vielä yksi ylimääräinen ruuvipari tukemaan kiinnitystä.

VINKKI! Paneelimallisissa valoissa jalakset kannattaa asentaa ensin paneeliin paikoilleen, ja sen jälkeen kiinnittää koko valo telineeseen. Pyöreissä valoissa on monesti helpompaa asentaa valon jalakset ensin telineeseen, ja vasta sen jälkeen kiinnittää itse valo jalaksiin.

 


3. Lisävalon kytkentä

Kun valaisin on saatu asennettua paikoilleen auton keulalle, päästäänkin asennuksen ehkä haastavimpaan vaiheeseen, johtojen kytkentään. Helpoin ja nopein tapa johtojen kytkentään on käyttää valmista relejohtosarjaa ja napata herätevirta auton omilta pitkiltä perinteisellä ryöstöliitännällä. Tämä toimii käytännössä kaikissa autoissa, joissa pitkät valot ovat halogeenipolttimoilla. Uudemmissa autoissa, joissa pitkät valot on totetutettu joko xenon- tai led-polttimoilla, voidaan herätevirta joutua kytkemään eri tavalla. Näistä lisää artikkelin lopussa. Tässä oppaassa keskitytään perusasennukseen halogeenivaloilla varustettuun autoon.

HUOM! Joissain lisävaloissa löytyy nk. parkki- /huomiovalo. Auton parkkivalojen monistaminen on kiellettyä, eli käytännössä näiden kytkeminen tieliikennekäyttöön on lain mukaan kiellettyä.

Aluksi relejohtosarjasta tulee tunnistaa seuraavat komponentit:

 1. Miinusnapa (maadoitus, kytketään auton runkoon tai akun miinus-napaan)
 2. Plus-napa (virta, kytketään akun plus-napaan tai konehuoneesta löytyvään virtalähtöön. Mikäli akku sijaitsee muualla kuin moottoritilassa, on konehuoneessa yleensä valmiiksi vedetty paikka virran ottamiselle)
 3. Sulake
 4. Herätejohto (Mikäli auton sisälle halutaan kytkin, jolla voidaan eroittaa lisävalon toiminta omien pitkien toiminnasta, suosittelemme asettamaan kytkimen tähän johtimeen.)
 5. Valaisimen johdot (johtosarjasta riippuen näitä on 1-4 kappaletta. Kytketään suoraan valaisimen liittimeen. Mikäli johtosarjassa on useampi liitin, voidaan vapaaksi jäävät liittimet jättää tyhjäksi ja sijoittaa ne konehuoneeseen kosteudelta suojattuun paikkaan)
 6. Rele

4. Plus- ja miinusnavan kytkentä

Irrota sulake johtosarjasta. Paikanna auton akku tai konehuoneessa oleva virtalähtö, ja etsi sopiva paikka plus-navan kytkemiselle. Mikäli akku ei ole moottoritilassa, vaan esimerkiksi matkustamossa tai peräkontissa, on konehuoneessa yleensä kuitenkin virtalähtö, johon tulee jatkuva jännite. Johto kytketään rengasliittimellä joko akun plus-navan lukituspulttiin mutterin alle, tai vastaavaan paikkaan virtalähdössä. Löysää pultti, aseta johtosarjan plus-johdin pulttiin ja kiristä pultti takaisin.

Tämän jälkeen miinus-napa kytketään joko akun miinusnapaan (vastaavasti kuin plus-napakin, mutterin/pultin alle) tai johonkin kohtaa auton runkoa, josta johtosarja saadaan maadoitettua. Suosittelemme kytkemään tämän runkoon.

 


5. Herätevirran kytkeminen

Yleensä herätevirta kytketään auton pitkien valojen polttimon plus-johtoon. Oikea johto voidaan varmistaa yleismittarilla, ja tässä kaverista on merkittävä apu, sillä hän voi kytkeä pitkät valot päälle ja pois, kun itse mittaat johtoja. Aluksi kannattaa auton pitkät valot kytkeä päälle, ja mitata yleismittarilla, mihin johtoon tulee jännite. Oikea johto on se, johon tulee jännite, kun pitkät valot ovat päällä, ja josta jännite katkeaa, kun pitkät sammutetaan.

Kun oikea johto on löydetty, aseta ryöstöliitin johdon ympärille. Tämän jälkeen aseta relejohtosarjan herätejohto liittimen toiseen hahloon, ja paina pihdeillä liittimen metallikieleke täysin alas. Sulje liittimen muovikansi.

HUOM! Monissa uusissa autoissa (varsinkin led- ja joissain xenon-valoilla varustetuissa autoissa) valoja ohjataan can-väylän kautta, jolloin perinteisetä herätettä ei umpiolta löydy. Näissä tapauksissa asennus on hieman erilainen, siitä löytyy lisätietoa alempana sekä tämän linkin takaa: Mistä herätevirta kannattaa ottaa?

 

HUOM! Joissain autoissa auton alkuperäiset pitkät valot ovat ns. miinusohjatut, eli kaukovalolle tulee jännite jatkuvasti, ja ainoastaan kaukovalojen maadoitus (miinus) katkeaa, kun pitkät valot sammutetaan. Tällöin yllä kuvattu johtojen kytkentä ei toimi, vaan lisävalot palavat jatkuvasti eikä auton omien pitkien käytöllä ole vaikutusta lisäpitkien syttymiseen tai sammumiseen. "Miinusohjatussa" autossa lisävalojen johdot asennetaan siten, että johtosarjan plus-johto kytketään akkuun tai vapaaseen virtalähtöön, ja musta, alkujaan maadoitusjohto kytketään ryöstöliitännällä auton kaukovalon miinus-johtoon. Johtosarjan herätejohto kytketään ryöstöliitännällä auton alkuperäisten pitkien valojen virta-johtoon. Lisäksi, releeltä lisävalolle tuleva(t) johdot kuoritaan auki, ja lisävalolta lähtevä miinus (maa)-johto katkaistaan ja kytketään runkoon tai akun miinus-napaan. Plus johto saa pysyä kytkettynä releeseen. 

Näin lisävalot syttyvät ja sammuvat auton omien pitkien kanssa samaan aikaan. Mikäli perinteisellä kytkennällä asennettuna lisävalo palaa jatkuvasti, kannattaa kokeilla asentaa johtosarja tässä kuvatulla tavalla. Näitä valoja voidaan kutsua myös nimellä maaohjatut.

Alla näkyvä kytkentäkaavio on miinusohjatuille valoille toteutettava kytkentä. Ylempää löytyy perinteiselle kytkennälle vastaava kytkentäkaavio.


6. Johtojen asettelu ja testaaminen

Kun kytkennät on saatu tehtyä, laita sulake takaisin johtosarjaan ja yhdistä lisävalon johto relejohtosarjan liittimeen. Testaa valojen toimivuus. Mikäli kaikki on kunnossa, niputa ylimääräiset johdot siistiin nippuun ja kiinnitä johtonippu sopivaan, kosteudelta suojattuun, paikkaan konehuoneessa.

Mikäli valot eivät syty, tarkasta seuraavat:

 • kaikki liitokset ovat tiukasti kiinni
 • varmista valon toimivuus testaamalla kytkeä se suoraan akkuun
 • Varmista, että herätevirta on varmasti otettu oikeasta johdosta ja, että rosvoliittimen metallikieleke on painettu pohjaan saakka

Mikäli lisävalo palaa jatkuvasti:

 • Varmista, etteivät valot ole nk. miinusohjatut (kts. kohta 5 - herätevirran kytkeminen)

 


7. Lisävalon suuntaaminen

Kun valojen asennus on muutoin valmis, odota iltaa ja pimeää. Etsi sopiva, pimeä paikka (esim. tie tai muu vastaava avoin alue). Kytke lisävalot päälle, ja suuntaa ne osoittamaan suoraan eteenpäin.

Liian alas suunnattu valo valaisee liikaa auton keulan lähellä, hankaloittaen pitkälle näkemistä. Liian korkealle suunnattu valo taas valaisee puiden latvat, mutta itse tiehen ei tule ollenkaan valoa. Mikäli lisävaloja on useampia, kannattaa niiden valokeilat suunnata toistensa viereen, jolloin valokeila levenee sivusuunnassa huomattavasti. Hyvä nyrkkisääntö valojen suuntaamiseen on asettaa ne osoittaamaan suoraan eteenpäin. Tähän hyvä apuväline on esimerkiksi vesivaaka, näitä on nykyään jopa älypuhelimissa.


8. Kytkentä autohin, joissa pitkät valot ovat xenon- tai led-polttimoilla

Lisätietoa herätevirran nappaamisesta löytyy tämän linkin takaa: Mistä herätevirta lisävalolle?

Mikäli auton pitkät valot on toteutettu xenon- tai led-polttimoilla, välttämättä niihin ei voida lisäpitkiä kytkeä perinteisellä johtosarjalla, koska pitkille valoille ei välttämättä tule jatkuvaa 12V jännitettä, josta herätevirran voisi napata. Tämä on helppo varmistaa yleismittarilla, samoin kuin halogeenipolttimollisissa autoissa. Mikäli umpiolle tulee johto, jossa kulkee jatkuva 12V jännite pitkien ollessa päällä, ja joka sammuu, kun pitkät sammutetaan, voidaan kytkentä tehdä yllä kuvatulla tavalla.

Mikäli umpiolta ei löydy yhtään johtoa, jossa kulkisi jatkuva jännite, kannattaa varmistaa vielä auton huoltokirjasta, että onko pitkille valoille omaa sulaketta. Jos on, saadaan siitä todennäköisesti napattua herätevirta, jolloin kytkentä onnistuu perinteisellä relejohtosarjalla. Mikäli ei, tulee herätevirta napata can-väylästä tai XBB älyreleellä.

Lähtökohtaisesti XBB-relettä voidaan käyttää kaikissa muissa kuin väyläohjatuissa. XBB rele tunnistaa hyvin pienenkin virran, joten sitä voi yleensä käyttää esimerkiksi BI-xenon valoissa.

Uusissa autoissa pitkiä valoja ohjataan yhä enemmän can-väylän kautta, jolloin pitkille valoille ei tule enää omaa virtajohtoa. Mikäli umpiolta ei siis löydy yhtään johtoa, josta herätevirta saataisiin napattua, otetaan heräte auton can-väylästä. Can-väylään asennukseen on käytännössä kaksi reittiä:

 • Helpoin ja suosituin tapa asentaa valot can-väyläohjattuun autoon on käyttää XBB Donglea: Dongle kytketään auton OBD-porttiin, josta se lukee tiedon, milloin pitkät valot kytketään päälle, ja lähettää tiedon settiin kuuluvalle releelle, joka taas kytkee pitkät valot päälle. Dongle vaatii kaverikseen johtosarjan. Lisätietoa ja asennusohje lyötyy tuotesivulta: XBB Dongle + Powerunit
 • Hieman edullisempi, mutta työläämpi tapa on käyttää can-asennukseen suoraan can-väyläjohtoihin kytkettävää "älyrelettä". Releen asennusohjeet löytyvät sen tuotesivulta: Can-rele. CAN-rele vaatii lisäksi aina tavallisen johtosarjan, tämä rele on siis VAIN herätevirran ottamiseen.

Mikäli jokin kohta jäi mietityttämään, valostoren asiakaspalvelu vastaa kysymyksiisi, chatissa, sähköpostissa ja puhelimessa.

Lisätietoa herätevirran nappaamisesta löytyy tämän linkin takaa: Mistä herätevirta lisävalolle?


9. Kytkentä CAN-väyläohjattuihin autoihin

Lisätietoa herätevirran nappaamisesta löytyy tämän linkin takaa: Mistä herätevirta lisävalolle?

Monissa uusissa, varsinkin led-valoilla varustetuissa, autoissa kaukovaloja ohjataan nk. can- tai canbus-väylän avulla, jolloin pitkille valoille ei tule enää omaa virtajohtoa. Mikäli umpiolta ei siis löydy yhtään johtoa, josta herätevirta saataisiin napattua, otetaan heräte auton can-väylästä. Lisävalojen asentaminen can-väylään eroaa hieman perinteisestä asennuksesta, ja can-väyläasennukseen löytyy oma rele, ja releen asennusohjeet löytyvät sen tuotesivulta: Can-rele. Alla asennusohje can-väyläohjattuihin autoihin video-muodossa.

Lisäksi hieman simppelimpi ja uudempi tapa on käyttää XBB Donglea: Dongle kytketään auton OBD-porttiin, josta se lukee tiedon, milloin pitkät valot kytketään päälle, ja lähettää tiedon settiin kuuluvalle releelle, joka taas kytkee lisävalon päälle. Dongle vaatii kaverikseen johtosarjan. Lisätietoa lyötyy tuotesivulta: XBB Dongle + Powerunit


10. Täyspitkä asennusvideo

Vaivatonta ostamista

Voit maksaa verkkomaksulla, MobilePayllä, yleisimmillä luottokorteilla tai laskulla. Yrityksille toimitamme myös laskulla. Toimituskulut ovat kirjeellä 2,95 € ja paketeilla alk. 5,49 €. Toimitamme paketteja myös suoraan kotiin ja työpaikalle!

1 - 2 päivän pikatoimitus

Vakituinen henkilökuntamme käsittelee tilauksia koko ajan. Ark. klo 13 mennessä jätetyt tilaukset lähtevät Turun varastoltamme yleensä jo samana päivänä ja vastaanotat tuotteesi 1-2 vrk kuluttua.

100% tyytyväisyystakuu

Tilaa nyt ja tutustu rauhassa kotona tai työpaikalla, aidossa käyttöympäristössä. Voit palauttaa tai vaihtaa ilmaiseksi ilman selittelyjä. Rahat takaisin -tyytyväisyystakuu on voimassa 30 päivää ostoksesta. Turvallista ja huoletonta ostamista parhaimmillaan!

Valostore

SUURIN JA HALVIN VALOKAUPPA POHJOISMAISSA

Valaisimet ja niihin littyvät varusteet kehittyvät jatkuvasti - niin myös tuotevalikoimamme. VALOSTORE-verkkokaupasta löydät aina markkinoiden tehokkaimmat lisävalot, otsalamput, työvalot ja taskulamput ja parhaat varusteet. Valostorella on oma valonmittauslaboratorio ja ilmoitamme valaisimien todelliset valotehot ja muut suorituskykyyn liittyvät arvot. Tervetuloa ostoksille VALOSTORE-verkkokauppaan!

VALOSTORE.FI TARJOAA

 • Valaisinalan parhaat tuotemerkit
 • Joustavan tyytyväisyystakuun
 • Ilmaisen 30 vrk palautusoikeuden
 • Turvalliset maksutavat
 • Nopeat 1 - 2 vrk toimitukset
 • Edulliset toimitukset alk. 2,95 €
 • Ilmaisen toimituksen yli 140€ tilauksiin
 • Huom! "Noutopistetoimitus"

VERKKOKAUPAN TAKANA

Handshake Finland Oy
Y: 2304112-0 alv. rek.
Alasintie 9, 90400 Oulu
Tilaukset 9-18: 075 328 5820

Yhteystiedot

VALOSTORE MYYMÄLÄ

Myymälämme sijaitsee Oulussa. Lähes kaikki verkkokaupan tuotteet ovat esillä ja vapaasti kokeiltavissa. Tervetuloa jutuille sekä valaiseville lamppukaupoille!

Katso lisätietoja

LIITY SISÄPIIRIIN JA HYÖDY!

Saat ilmoituksia merkittävistä uutuuksista, tuotteiden käyttövinkkejä, erikoistarjouksia ym. sähköpostiin parin viikon välein enimmäkseen syyskaudella. Listalta voi erota koska vain.

Korkein luottoluokitus

Kauppalehden Menestyjä 2012-2022

Kaikki tarjoamamme Matkahuollon kuljetukset ovat hiilineutraaleja

Yrityksemme täyttää tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet (Vastuu Group)